Nguyên liệu sản xuất tốt nhất: Gametix được sản xuất bởi nguyên liệu cao su thiên nhiên chất lượng cao nhất, cam kết xử lý theo tiêu chuẩn

Quy trình sản xuất:

  • Gametix sử dụng công nghệ tiên tiến, trên nhà máy hiện đại.
  • Hệ thống dây truyền tự động và kiểm tra từng sản phẩm để đảm bảo chất lượng cho mỗi sản phẩm